Jak skutecznie ciąć rury i profile?

Jeszcze do niedawna cięcie rur i profili było wykonywane w większości przypadków przy wykorzystaniu palnika albo mechanicznie przy użyciu specjalnych maszyn. Niestety takie metody miały sporo wad. Jedną z największych był wysoki koszt tego rodzaju obróbki i konieczność zastosowania dodatkowych czynności wykańczających po dokonaniu cięcia (np. ukosowania, frezowania, wiercenia i pasowania). Sytuacja zmieniła się, gdy na rynku pojawiły się innowacyjne urządzenia laserowe przeznaczone do obróbki metalu. Szybko okazało się, że cięcie laserem może być wykorzystywane także do cięcia rur i profili, które są bardzo ważnymi częściami wykorzystywanymi między innymi w konstrukcjach różnych maszyn i urządzeń, rurociągach, podporach, ramach czy konstrukcjach nośnych.

Laserowe cięcie rur i profili – jak to działa?

Cięcie rur i profili przy użyciu lasera wykorzystuje skoncentrowaną wiązkę laserową charakteryzującą się niewielką szerokością linii emisyjnej oraz bardzo dużą i skoncentrowaną w wybranym obszarze widma mocą. Światło wytwarzane przez laser jest spójne, skoncentrowane, gęste i ma dużą moc promieniowania.

laserowe cięcie rury

Lasery wytwarzają wąskie wiązki energii świetlnej składające się z promieni o jednakowej długości fal, które są przez nasze oczy postrzegane jako jednobarwne. Kolory laserów są czyste i intensywne. Energię promieniowania laserowego można, w przeciwieństwie do innych znanych nam źródeł światła, skoncentrować w taki sposób, aby jej gęstość w docelowej plamce przewyższała gęstość mocy źródła. Takie wiązki światła można wykorzystywać do przecinania twardych materiałów takich jak np. metal.
Cięcie metalowych rur i profili przy pomocy lasera polega na zastosowaniu specyficznego czynnika tnącego, którym jest w tym wypadku promień lasera i dobrany odpowiednio do obrabianego materiału gaz techniczny o dużej czystości (np. tlen, argon lub azot). Promień lasera jest niewyobrażalnie gorący, dlatego skierowany na powierzchnię metalowej rury lub profilu bez problemów przecina go na pół. W zależności od zastosowanego urządzenia laserowego cięcie może odbywać się poprzez: odparowanie obrabianego materiału, jego stopienie i wydmuchanie, wypalenie, zarysowanie lub generowanie pęknięć termicznych.

Jakie są zalety laserowego cięcia rur i profili?

Laserowe cięcie rur i profili ma wiele zalet. Oto podstawowe z nich:

• Duża wydajność, 
• idealna powierzchnia cięcia, która nie wymaga dalszej obróbki,
• w wyniku cięcia laserem powstają krawędzie najwyższej jakości,
• stabilność cięcia,
• niski koszt usługi,
• minimalne ubytki materiału,
• całkowita powtarzalność parametrów ciętych części,
• szybkość cięcia,
• możliwość cięcia rur i profili o różnych kształtach,
• możliwość precyzyjnego cięcia nawet rur i profili o cienkich ściankach bez ryzyka ich deformacji,
• wąska szczelina cięcia,
• możliwość przecięcia obrabianych rur i profili, a następnie kształtowania w nich otworów oraz zamków, które służą później do dokładnego łączenia ze sobą różnych elementów.