Jak ustawiać parametry cięcia laserowego?

Aby precyzyjnie podzielić elementy z blach stalowych albo aluminiowych niezbędne jest zastosowanie profesjonalnych urządzeń. Jedną ze skuteczniejszych metod jest cięcie laserowe, które umożliwia wykonywanie precyzyjnych otworów, których średnica może być mniejsza niż grubość blachy. Laser powoduje stosunkowo niewielkie ryzyko uszkodzenia, strat materiału oraz daje możliwość powtarzalnej obróbki. Aby zoptymalizować jakość i czas cięcia laserowego, należy odpowiednio ustawić parametry. Jak to zrobić?

Szerokość szczeliny i ustawienie dyszy 

Jedną z ważniejszych kwestii, o które należy zadbać podczas cięcia laserowego, jest ustawienie szczeliny cięcia w taki sposób, by była jak najwęższa. Kluczową rolę odgrywa również jej odpowiednie ustawienie. Szczelina powinna być ustawiona koncentrycznie z wiązką lasera. Kolejną kwestią jest  dobór oraz ustawienie dyszy. Stosowanie dyszy o mniejszej średnicy pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnych efektów i niewielkich otworów. Ponadto ważne jest, by zachować odpowiedni stosunek długości do średnicy. Wysokość dyszy również wpływa na jakość obróbki i powinna wynosić od 0,5 do 3 milimetrów w zależności od potrzeb.

Jakie są sposoby cięcia metali i blach laserem? 

Wyróżnić możemy kilka sposobów cięcia laserowego blach stalowych i aluminiowych. Dobór odpowiedniej zależy przede wszystkim od parametrów obrabianego materiału oraz pożądanych efektów. Pierwszym ze sposób jest cięcie reaktywne, które jest niezwykle wydajne. Przeprowadza się je poprzez zastosowanie mieszaniny chemicznej, która zawiera tlen i argon.

Kolejną metodą jest cięcie w stanie ciekłym, które często odbywa się przy zastosowaniu substancji, które precyzyjnie oczyszczają obrabianą powierzchnię, na przykład argonu albo azotu. Cięcie w stanie ciekłym jest wykorzystywane przede wszystkim w przypadku metali z wysokich stropów (kobalt, tytan, aluminium). Ostatnim sposobem jest cięcie z użyciem pęknięć. Można je wykorzystywać przy materiałach, które mają minimum jeden milimetr długości. Prace odbywają się poprzez tworzenie przerwa w materialne przez wiązki laserowe.