Jak wykonać otwory w metalu?

Metal jest niezwykle twardym materiałem, więc obrabianie go wydaje się dużym wyzwaniem. Okazuje się jednak, że dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi można wykonywać otwory w metalu bez dużego nakładu siły czy czasu. W zależności od potrzeb można zastosować różne metody wykonywania otworów w metalu. Niezwykłą precyzją wyróżnia się przede wszystkim cięcie laserem oraz frezowania. Jak wykonać otwory w metalu, stosując każdą z tych metod i kiedy się one sprawdzają? 

Na czym polega frezowanie metalu?

Frezowanie metalu jest skuteczną metodą wykorzystywaną nie tylko do wykonywania otworów  metalu, ale również skrawania materiału w odpowiedni sposób w celu nadania mu odpowiedniego kształtu. W tym celu niezbędne jest zastosowanie narzędzia obrabiającego, a najpopularniejszym jest frezarka CNC do metalu. Istnieje kilka sposobów na wykonanie otworów przy pomocy frezowania metalu.

metalowe części

 

Najpopularniejszym z nich jest wiercenie, które w przypadku niektórych materiałów może być trudne, ponieważ niektóre wióry nie są łatwe do łamania. Jeśli wykonać należy otwory o dużej średnicy albo moc obrabiarki jest ograniczona, sprawdzić się może frezowanie z interpolacją śrubową, co oznacza, że zostaną użyte trzy osie jednocześnie. Mniejszą liczbę narzędzi wykorzystuje się podczas kołowego zagłębiania skośnego, jednak w przy tej metodzie produktywność będzie gorsza w przypadku obróbki dużych elementów. 

Czym jest cięcie laserowe metalu?

Otwory w metalu można również wykonać dzięki cięciu laserem. Wykonuje się je przy pomocy dostarczenia gazu do strefy tnącej, który powoduje usuwanie stopionego i utlenionego materiału na stronę przeciwną. Po rozpoczęciu cięcia materiał usuwany jest na stronę, z której działa gaz i wydrążany jest otwór. Z uwagi na to, że operacja nie jest łatwa do wykonania, można ją przeprowadzić przy zastosowaniu kilku technik.

Można to zrobić przy zastosowaniu takich samych wartości mocy i ciśnienia, co w procesie cięcia. Stosując drugą metodę, należy wydrążać otwór przy pomocy impulsów promieniowania o odpowiednich parametrach, na skutek czego można otrzymać niewielki otwór. Otwór można wykonać również przez działanie kilku impulsów. Warto jednak pamiętać o tym, by nie doszło do zanieczyszczenia soczewki albo dyszy. Właśnie dlatego należy unieść dyszę przy pierwszych impulsach.