Zastosowanie lasera w obróbce metali 

O laserze ludzkość usłyszała po raz pierwszy w latach 50. XX wieku. W roku 1957 Gordon Gould nadał mu tę funkcjonującą do dzisiaj nazwę. W latach 60. skonstruowano i uruchomiono pierwszy laser. Wydarzenie to zrewolucjonizowało świat. Lasery zaczęły być wykorzystywane w medycynie, przemyśle, telekomunikacji, elektronice, geodezji, budownictwie, wojskowości i wielu innych branżach. Obecnie nie możemy wyobrazić sobie bez nich życia. Jednym z ważnych zastosowań laserów jest obróbka metali.

Czym tak dokładnie jest laser?

Laser to urządzenie, którego zadaniem jest emisja promieniowania elektromagnetycznego z zakresu światła widzialnego, podczerwieni albo ultrafioletu. Urządzenia te wytwarzają światło, które jest jednak zdecydowanie odmienne od zwyczajnego światła znanego nam z codziennego życia. Zwykłe światło to mieszanina promieni o różnej długości fal, a co za tym idzie o różnorodnej barwie. Taki rodzaj światła nasz wzrok rejestruje jako światło białe. Światło wytwarzane przez lasery jest jednobarwne, ponieważ w jego skład wchodzą promienie o takiej samej długości fal. 

laser w obróbce metali

Dzięki temu nasze oczy odbierają je jako wiązkę w jednym kolorze. Laser daje niesamowite efekty wizualne. Charakterystyczną cechą wiązki światła laserowego jest jej spójność i koncentracja. Fale wytwarzane przez laser synchronicznie zmierzają w tym samym kierunku. Promieniowanie otrzymywane z laserów ma małą szerokość linii emisyjnej, dzięki czemu cechuje się dużą mocą w wybranym obszarze widma. Zwykłe światło nie ma takiej właściwości, jego fale rozchodzą się nieregularnie.

Do czego wykorzystywany jest laser w obróbce metali?

Przemysł korzysta z laserów przede wszystkim na etapie produkcji. Stosuje się je do obróbki różnych materiałów. Dzięki zastosowaniu laserów prace idą szybciej i sprawniej, a obrabiane elementy są nieskazitelne i identyczne. Lasery spowodowały, że obróbka metali stała się łatwa i szybka, a uzyskiwane w jej wyniku rezultaty są wielce satysfakcjonujące. 


Za pomocą laserów można:


Ciąć metale – podczas cięcia laserem metal jest przecinany przez promień lasera współpracujący z odpowiednim gazem technicznym charakteryzującym się dużą czystością. Dzięki obecności takiego gazu obrabiany materiał może być wydmuchiwany, powierzchnia cięcia jest właściwie chroniona przed procesem utleniania, a łatwopalne materiały są zabezpieczone przed ewentualnym spaleniem. Wiązka laserowa może ciąć metal przez odparowanie, topnienie i wydmuchiwanie, wypalenie, zarysowanie lub generowanie pęknięć termicznych.


Spawać metale – spawanie laserowe to technika wykorzystująca do łączenia metalowych elementów topienie obszarów ich styku. Dzieje się to przez wykorzystanie wiązki laserowej. 


Drążyć w metalu – lasery można wykorzystywać także do robienia otworów w twardych materiałach (między innymi w metalu). Kształt takich otworów jest całkowicie powtarzalny, a ich krawędzie nie wymagają dalszej obróbki.


Wykonywać obróbkę ciepną metali – wiązka laserowa może być skupiona na niewielkiej powierzchni obrabianego materiału, dzięki czemu można w ten sposób obrabiać cieplnie tylko wybrane elementy lub fragmenty większej całości. Lasery są wykorzystywane do wykonywania cieplnej obróbki powierzchniowej metali. Z ich pomocą można przeprowadzać proces hartowania lub stopowania.